1 – Websitebewerking

Overeenkomstig Artikel 6 van Wet Nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website https://saragreenway.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende bijdragers die betrokken zijn bij de creatie en monitoring ervan:

Eigenaar van de website: De heer CALLEWAERT Maxime – Eenmanszaak – 51000 Châlons-en-Champagne – Contact: contact@maxime-callewaert.com, 0630720571 – Adres: 59 avenue de Metz – 51000 Châlons-en-Champagne.

Bedrijfsidentificatie: SAS SARA GREENWAY – 51510 Fagnières – SIREN: 979 055 696 – Postadres: 51510 Fagnières.

Hoofdredacteur: De heer CALLEWAERT Maxime – Contact: contact@maxime-callewaert.com.

Hostingprovider: O2Switch – 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand – Telefoon: 04.44.44.60.40.

Functionaris voor gegevensbescherming: De heer CALLEWAERT Maxime – contact@maxime-callewaert.com.

Andere bijdragers: Fotocredits: @Freepik, @Adobestock.

2 – Intellectuele eigendom en vervalsingen

De heer CALLEWAERT Maxime – Eenmanszaak – 51000 Châlons-en-Champagne bezit de intellectuele eigendomsrechten en heeft de gebruiksrechten voor alle toegankelijke elementen op de website, inclusief tekst, afbeeldingen, graphics, logo’s, video’s, architectuur, pictogrammen en geluiden.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie of aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, op welke wijze of met welk proces dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de heer CALLEWAERT Maxime – Eenmanszaak – 51000 Châlons-en-Champagne.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen ervan wordt beschouwd als vervalsing en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Intellectuele Eigendomsrecht.

In geval van overdracht van reproductierechten moet de overeenkomst uitdrukkelijk worden geformuleerd door de eigenaar van de site. De volgende elementen moeten worden opgenomen:

– De duur van de overdracht (verplicht).
– De details van de exploitatierechten (volledig of beperkt).
– De kosteloosheid van de overdracht of de vergoeding ervan (te specificeren indien van toepassing).

3 – Beperking van aansprakelijkheid

De heer CALLEWAERT Maxime – Eenmanszaak – 51000 Châlons-en-Champagne kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website https://saragreenway.com.

De heer CALLEWAERT Maxime – Eenmanszaak – 51000 Châlons-en-Champagne wijst alle aansprakelijkheid af voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en inhoud op https://saragreenway.com.

De heer CALLEWAERT Maxime – Eenmanszaak – 51000 Châlons-en-Champagne verbindt zich ertoe om de website https://saragreenway.com naar beste vermogen te beveiligen; zijn aansprakelijkheid kan echter niet worden ingeroepen indien ongewenste gegevens worden geïmporteerd en geïnstalleerd op zijn site zonder zijn medeweten.

Interactieve ruimtes (contact- of opmerkingensectie) zijn beschikbaar voor gebruikers. De heer CALLEWAERT Maxime – Eenmanszaak – 51000 Châlons-en-Champagne behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving elke inhoud die in deze ruimte wordt geplaatst en die in strijd is met de toepasselijke Franse wetgeving, met name met betrekking tot gegevensbescherming, te verwijderen.

Indien nodig behoudt de heer CALLEWAERT Maxime – Eenmanszaak – 51000 Châlons-en-Champagne ook het recht om de civiele en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in te roepen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto, enz.).

4 – CNIL en beheer van persoonsgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van Wet Nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, heeft de gebruiker van de site https://saragreenway.com het recht om toegang te krijgen tot, wijzigingen aan te brengen in, en informatie te verwijderen. Verzameld. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een bericht naar onze Functionaris voor gegevensbescherming: De heer CALLEWAERT Maxime – contact@maxime-callewaert.com.

Voor meer informatie over hoe we uw gegevens verwerken (type gegevens, doel, ontvanger, enz.), lees onze https://saragreenway.com/fr/politique-de-confidentialite/ (Privacybeleid).

5 – Hyperlinks en cookies

De website https://saragreenway.com bevat hyperlinks naar andere sites en wijst alle verantwoordelijkheid af voor deze externe links of links die zijn gemaakt door andere sites naar https://saragreenway.com.

Het surfen op de website https://saragreenway.com kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker.

Een “cookie” is een klein bestand dat informatie over de navigatie van een gebruiker op een site registreert. De op deze manier verkregen gegevens stellen bijvoorbeeld in staat bezoekersstatistieken te genereren.

U heeft de mogelijkheid om cookies al dan niet te accepteren door uw browserinstellingen te wijzigen. Er worden geen cookies geplaatst zonder uw toestemming

Cookies worden maximaal 12 maanden bewaard.

Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken, leest u ons privacybeleid.

6 – Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://saragreenway.com is onderworpen aan het Franse recht. Behalve indien de wet het niet toestaat, wordt exclusieve jurisdictie verleend aan de bevoegde rechtbanken van Châlons-en-Champagne.